Meteorologische data

MIVSP zamelt meteorologische data in met verschillende sensoren: de windmeter, LiDAR, luchtdrukmeter, luchttemperatuur en vochtingheidsensor, wolkenhoogtemeter en zichtmeter.