Luchttemperatuur- en luchtvochtigheidssensor

Deze sensor meet de buitenluchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

Beeld: Alex brokx

Met temperatuur (of warmtegraad) wordt aangeduid hoe warm of koud iets is. Met de relatieve luchtvochtigheid wordt de hoeveelheid water in een bepaalde hoeveelheid lucht bedoeld, oftewel het percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die lucht bij een specifieke temperatuur en luchtdruk bevat. De luchttemperatuur- en luchtvochtigheidssensor meet de relatieve vochtigheid, de booleaanse waarde van de relatieve vochtigheid, de omgevingstemperatuur, de natte boltemperatuur, de dauwpunttemperatuur en de luchttemperatuur. 

Data

De data die met de luchttemperatuur- en luchtvochtigheidssensor worden ingewonnen zijn op verschillende plekken te vinden:

Afnemers en toepassingen

Afnemers zijn onder andere windparkexploitanten, energiehandelaren, Rijkswaterstaat, het KNMI, schippers van Crew Transfer Vessels (CTV’s), grote zeehavens, de (commerciële) scheepvaart, de Kustwacht, incidentenorganisaties en recreanten.

De data worden gebruikt voor klimatologisch onderzoek, maritiem onderzoek en de ontwikkeling, kalibratie en validatie van modellen.