Sensoren en data

Om de transities op de Noordzee veilig te laten verlopen en alle activiteiten op de Noordzee te coördineren is betrouwbare data nodig. Bijvoorbeeld over windsnelheid en golfhoogte, maar ook over scheepvaartbewegingen en de routes van trekvogels.

Data categorieën

Rijkswaterstaat is vanwege zijn expertise op het gebied van informatievoorziening gevraagd om een datadienst op te zetten, te organiseren en te beheren op de Noordzee. In dit project: Maritieme Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP), realiseert, exploiteert en beheert Rijkswaterstaat de fysieke en digitale infrastructuur die nodig is om de data te verzamelen en te verspreiden.  Dit doet Rijkswaterstaat in en om de windparken die de (komende jaren) in het kader van de energietransitie  op de Noordzee worden aangelegd. De data die wordt ingewonnen kan onderverdeeld worden in een aantal thema's:

  1. Ecologische data zoals vogelradar en vleermuisdetectie
  2. Monitoring van scheepvaart zoals Automatische Identificatie System (AIS) en Navigatie radar
  3. Hydrologische en meteorologische informatie zoals wind, temperatuur, wolkhoogte detectie en zichtbereik

Daarnaast plaatsen we ook camera's, LoRa-sensoren voor radiosignalen en overige sensoren, voor/in samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland en het Kadaster.