LiDAR

Voor het meten van actuele windcondities op de Noordzee wordt een verticale wind LiDAR (Light Detection And Ranging) gebruikt. Dit meetsysteem wordt geplaatst op offshore-platformen en werkt op basis van lasers. 

Beeld: Alex Brokx

Gespecialiseerde LiDAR-sensoren (zogenoemde wind LiDARs) bepalen de windsnelheid en -richting door reflectie van natuurlijk voorkomende, door de wind gedragen aerosolen te meten. De LiDAR werkt als volgt: 

  • Een lichtbron zendt een verticale laserpuls uit.
  • Een sensor ontvangt het gereflecteerde en verstrooide signaal.
  • Het tijdverschil en de intensiteit van het teruggekeerde signaal worden gemeten.

Hierdoor kan de wind LiDAR tot 300 meter op meerdere hoogtes tegelijk de wind meten. De LiDAR-sensor is uitgerust met een weerhut en een reinigingsysteem om de ruit goed schoon te houden.

Data

De data die met de LiDAR worden ingewonnen gaan rechtstreeks naar KNMI dataportaal.

Afnemers en toepassingen

Afnemers zijn onder andere windparkexploitanten, energiehandelaren, Rijkswaterstaat, het KNMI, schippers van Crew Transfer Vessels (CTV’s), grote zeehavens, de (commerciële) scheepvaart, de Kustwacht, incidentenorganisaties en recreanten.

De data worden gebruikt voor klimatologisch onderzoek, maritiem onderzoek en de ontwikkeling, kalibratie en validatie van modellen.