Zichtmeter

Met de zichtmeter of ‘present weather sensor’ wordt het meteorologisch zicht gemeten. 

Beeld: Alex Brokx

In de meteorologie worden de volgende grootheden voor zicht onderscheiden:

  • Meteorological Optical Range (MOR) of meteorologisch dagzicht. Dit is een objectieve fysische variabele waarbij de specifieke eigenschappen van het menselijk oog en de achtergrondhelderheid geen rol spelen.
  • Waargenomen Zicht (VIS). Dit is het visueel bepaalde zicht, waarbij de mate van duisternis, uitgedrukt in achtergrondhelderheid en de aanwezigheid van lichtbronnen wel een rol spelen. Hieruit kan een waarnemer de MOR herleiden.
  • Visual Range (VR). VR heeft  betrekking op de presentatie van het zicht aan gebruikers en moet zijn gebaseerd op volledig gedefinieerde specificaties van het menselijk oog, de lichtsterkte van lichtbronnen en de achtergrondhelderheid.

Data

De data die met de zichtmeter worden ingewonnen zijn op verschillende plekken te vinden:

Afnemers en toepassingen

Afnemers zijn onder andere windparkexploitanten, energiehandelaren, Rijkswaterstaat, het KNMI, schippers van Crew Transfer Vessels (CTV’s), grote zeehavens, de (commerciële) scheepvaart, de Kustwacht, incidentenorganisaties en recreanten.

De data worden gebruikt voor klimatologisch onderzoek, maritiem onderzoek en de ontwikkeling, kalibratie en validatie van modellen.