Windmeter

De windmeter meet de actuele windrichting en de windsnelheid. De sensor bestaat uit een windkop met daarop een anemometer en een windvaan bevestigd.

Beeld: Damian Nápoles Soto

De windsnelheid wordt gemeten door een cup-stel dat ronddraait met een snelheid die evenredig is aan de windsnelheid. Dit cup-stel drijft een kooi met sleuven aan. Deze kooi loopt langs een optische opnemer. De frequentie is evenredig aan de omwentelingssnelheid van de kooi.

De windrichting wordt bepaald door de stand van het vaanblad. De vaan-as is gekoppeld aan een codegever, die de stand van de vaan in een code weergeeft.

De windkop is voorzien van twee standaard KNMI-instrumentpluggen, waar zowel de windvaan als de anemometer op kunnen worden geplaatst en gefixeerd. De plug voor de windvaan is zo te draaien dat de windvaan altijd op de juiste manier gericht staat (naar het noorden).

Data

De data die met de windmeter worden ingewonnen zijn op verschillende plekken te vinden:

Afnemers en toepassingen

Afnemers zijn onder andere windparkexploitanten, energiehandelaren, Rijkswaterstaat, het KNMI, schippers van Crew Transfer Vessels (CTV’s), grote zeehavens, de (commerciële) scheepvaart, de Kustwacht, incidentenorganisaties en recreanten.

De data worden gebruikt voor klimatologisch onderzoek, maritiem onderzoek en de ontwikkeling, kalibratie en validatie van modellen.