Luchtdrukmeter

Zoals de naam al aangeeft, is een luchtdrukmeter een meetinstrument waarmee luchtdruk wordt gemeten. Luchtdruk (of atmosferische druk) is de kracht die op een oppervlakte-eenheid wordt uitgeoefend door het gewicht van de atmosfeer boven het meetpunt.

Beeld: Damian Nápoles Soto

De gemeten luchtdruk is de waarde van de luchtdruk op de sensorlocatie en -hoogte. De luchtdruk wordt aangeduid met de eenheid hectoPascal (hPa). De luchtdrukmeter meet op één hoogte. Met berekeningen wordt de luchtdruk bepaald op helikopterdekniveau, zeeniveau en luchtvaartniveau. Alle variabelen worden gemeten per gemiddelde van 1 minuut.

Wind kan de drukmetingen sterk beïnvloeden. Door de mogelijke (sterke) fluctuaties in luchtdruk kunnen er meetfouten optreden.

Data

De data die met de luchtdrukmeter worden ingewonnen zijn op verschillende plekken te vinden:

Afnemers en toepassingen

Afnemers zijn onder andere windparkexploitanten, energiehandelaren, Rijkswaterstaat, het KNMI, schippers van Crew Transfer Vessels (CTV’s), grote zeehavens, de (commerciële) scheepvaart, de Kustwacht, incidentenorganisaties en recreanten.

De data worden gebruikt voor klimatologisch onderzoek, maritiem onderzoek en de ontwikkeling, kalibratie en validatie van modellen.