Offshore For Sure (O4S)

Energie uit hernieuwbare bronnen op zee krijgt de komende jaren een flinke impuls.  Vijftien partners uit Nederland en Vlaanderen bundelen hun kennis en expertise in het project Offshore For Sure. Op deze manier worden vijf veelbelovende energieoplossingen getest en daarmee wordt de toepasbaarheid in het energiesysteem vergroot. Het doel van O4S is om de energietransitie op zee te versnellen en om zo de duurzame blauwe economie aan te jagen, in samenwerking met kennisinstellingen, regionale en maatschappelijke organisaties. 

Vijf innovaties en ondersteunende partners

De vijf demonstratieprojecten zijn innovatieve oplossingen van technologie ontwikkelaars met ervaring en een duidelijk plan voor uitrol op het gebied van getijdenenergie, golfenergie, offshore drijvende zonne-energie en energieopslag:

  1. Golfenergie van Dutch Wave Power
  2. Getijdenenergie van Water2Energy
  3. Offshore solar van Oceans of Energy
  4. Simulering van Energieopslag van FLASC
  5. Intelligent beheer en voorspellend onderhoud van getijdenturbines van Tocardo

Voor hun ontwikkelingen kunnen de technologieontwikkelaars rekenen op de kennis en expertise van partners Bluespring, World Class Maintenance, International Marine & Dredging Consultants, Ecopower, Zmf, Parkwind, Universiteit Gent, HOWEST, Deftiq en Rijkswaterstaat.

De rol van Rijkswaterstaat

Door deel te nemen in het samenwerkingsverband O4S zet Rijkswaterstaat mee in op  innovatieve en hernieuwbare energietoepassingen om de duurzame energietransitie te versterken. 

Het Offshore Expertise Centrum (OEC) voorziet platforms bij windmolenparken op de Noordzee van sensoren voor het inwinnen van een grote diversiteit aan gegevens. Deze sensoren dragen bij aan het monitoren van het mariene ecosysteem en de maritieme veiligheid en cybersecurity. In O4S biedt het OEC:

  • Techniekontwikkelaars de mogelijkheid om toegang te krijgen  tot de OEC onshore en nearshore testfaciliteiten en offshore data voor simulatie en schaalproeven
  • Een bijdrage aan de uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving
  • Een deelname in de Advisory Board voor WP5 Educatie en training
  • Een validatie van Rijkswaterstaat  als "launching customer" in de business case voor autonome energievoorziening van toekomstige offshore data hubs (buiten windparken) met zon of golfenergie.
In dit project werken de volgende partners samen:  Bluespring, Deftiq, Dutch Wave Power, Ecopower, FLASC Hogeschool West-Vlaanderen, Howest, International Marine & Dredging Consultants, Oceans of Energy, Parkwind, Rijkswaterstaat, Tocardo, Universiteit Gent, Vereniging Zeeuwse Milieufederatie, Water2Energy en WorldClassMaintenance
Partners