Privacy

Dit privacy statement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website Digitalenoordzee.nl en is een aanvulling op het algemene privacy statement van Rijkswaterstaat.

De website Digitalenoordzee.nl wordt verzorgd door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zet zich in om op een zorgvuldige manier om te gaan met persoonsgegevens en stelt alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder leest u wat Digitalenoordzee.nl doet met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De minister IenW is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Het ministerie van IenW heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken op het volgend e-mail adres: fg@minienm.nl. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevestigd aan de Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag. Het postadres is: Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij uw reactie via een webformulier of e-mail verwerken we in elk geval uw e-mailadres, uw naam en uw verzoek of reactie.

Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?

We vragen uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw verzoek of reactie en om uw reactie te kunnen verwerken volgens ons vraagafhandelingsproces. 

Grondslag

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk het informeren over de publieke taken van Digitalenoordzee.nl

Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de medewerkers van Rijkswaterstaat of met bedrijven met een expertise op het gebied van uw verzoek, die in opdracht van Rijkswaterstaat uw vraag beantwoorden. Wanneer uw vraag bij een ander ministerie of een provincie thuishoort, vragen we u om zelf contact op te nemen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en wij nemen daarbij de AVG en Archiefwet in acht.

Rechten

U heeft het recht  om DIgitalenoordzee.nl te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, te verzoeken de verwerking te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen.

U kunt een verzoek hiertoe via het contactformulier verzenden aan de redactie van Digitalenoordzee.nl. Geef duidelijk op het formulier aan welk recht u verzoekt uit te oefenen en vul in elk geval uw naam en contactgegevens in. Wij zullen u daarbij verzoeken om u te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Hierbij kunt u de foto en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. De Kopie-ID app van de Rijksoverheid kan hierbij behulpzaam zijn.

Klacht

Indien u een klacht heeft, dan kunt u die indienen bij de Rijkswaterstaatprivacycoördinatoren. U kunt zich tot de privacycoördinatoren wenden door middel van het contactformulier. Natuurlijk heeft u ook het recht dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens  te doen.

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen over het privacystatement (versie januari 2024)?

Vul het contactformulier in.