Offshore Expertise Centrum

Rijkswaterstaat heeft aan de voet van de Haringvlietsluizen in Stellendam een Offshore Expertise Centrum (OEC) gebouwd. Rijkswaterstaat is het OEC gestart als unieke testlocatie voor de sensoren van het Maritieme Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP), maar het inmiddels wordt het OEC ook ingezet voor voorlichting en educatie en als ontmoetingslocatie voor belanghebbenden op de Noordzee. Het OEC groeit de komende jaren door naar een volwaardige publieke voorziening waar partijen samenwerken, leren en innoveren om de Noordzee voor iedereen veilig, leefbaar, bereikbaar, economisch rendabel en in balans met de natuur te houden.

Een levensechte testopstelling voor de sensoren van MIVSP

De testfaciliteit van het OEC is een 1-op-1 kopie van de bovenlaag van de offshore transformatorstations van netbeheerder TenneT op de Noordzee. De sensoren van MIVSP kunnen hier in een realistische opstelling in hun onderlinge samenhang worden getest. De ligging van het OEC aan de kust maakt realistische, praktijkgerichte testscenario’s voor de werking van sensoren op de Noordzee mogelijk. En dat is handig, want testen op zee is een stuk duurder en ingewikkelder dan aan wal.

Meer dan een testcentrum

Het OEC wordt ook gebruikt ook voor voorlichting en educatie. In dat kader is op het OEC een ‘belevingspad’ aangelegd. Lopend over het pad ziet u op beeldborden hoe Nederland op een natuurvriendelijke manier windparken op zee op ontwikkelt en welke rol informatievoorziening daarbij speelt. Ondertussen komt u langs speciaal aangeplante duinplanten en wilde bloemen en langs insectenhotels en bijenkorven. Het geheel brengt het belang van de energietransitie, verduurzaming en samenwerking op de Noordzee op een aansprekende manier tot leven.

Vooraanzicht van het Offshore Expertise Centrum

Samen leren en innoveren

Het OEC is de plek waar partijen onderzoek doen naar de Noordzee en samenwerken aan toepassingen voor de informatievoorziening op zee. Waar het nu al de thuisbasis is voor initiatieven als het Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee, de verkenning Zicht op Zee en het Connectivity Fieldlab North Sea, zal het expertisecentrum de komende tijd steeds breder worden ingezet. 

Samen met kennis- en onderzoeksinstellingen en bedrijven worden projecten gestart waarmee gebruikers hun activiteiten op de Noordzee beter op elkaar kunnen afstemmen. En waarin met de op zee ingewonnen data nieuwe toepassingen en innovaties mogelijk worden gemaakt. Zo ontwikkelt de Universiteit van Amsterdam met behulp van de vogelradars van MIVSP een model om de vogeltrek rond de windparken op zee te kunnen voorspellen.