Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

Om alle activiteiten op de Noordzee te coördineren en nieuwe gebruikers en functies in te passen, zijn betrouwbare data nodig. Bijvoorbeeld over windsnelheid en golfhoogte, maar ook over scheepvaartbewegingen en de routes van trekvogels. In het project Maritieme Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP) realiseert, exploiteert en beheert Rijkswaterstaat de fysieke en digitale infrastructuur die nodig is om deze data te verzamelen en verspreiden. Dit vindt plaats in en om de windparken die de komende jaren in het kader van de energietransitie op de Noordzee worden aangelegd.

Meeliften op de aanleg van windparken op zee

MIVSP bouwt masten op de ‘stopcontacten’ van de windparken, de platforms die de opgewekte stroom doorsturen naar het elektriciteitsnet aan land. In deze masten worden sensoren gehangen waarmee data over de Noordzee kan worden ingewonnen. Denk aan nautische radars, golfhoogtemeters, windhoogte- en windsnelheidsmeters, neerslagmeters, temperatuurmeters, vogelradars en vleermuisdetectoren. Behalve op de platforms worden de sensoren ook geplaatst op windmolens en op boeien in zee.

 Rijkswaterstaat koopt de sensoren in of krijgt ze kant-en-klaar van de eigenaar geleverd. Vervolgens worden de sensoren in een optimale opstelling in en om de windparken geplaatst. Die opstelling luistert nauw, want niet iedere sensor werkt op elke locatie even goed. Bovendien kunnen de sensoren elkaars werking beïnvloeden. MIVSP test de sensoren daarom in een realistische proefopstelling in het Offshore Expertise Centrum te Stellendam en waar mogelijk - testen op zee is vaak duur en ingewikkeld - ook op locatie. Na het plaatsen zorgt MIVSP voor het beheer en onderhoud.

Meer kennis, minder kosten

De met de sensoren ingewonnen data worden geleverd aan verschillende afnemers, zoals TenneT, de Kustwacht, het KNMI, de windparkeigenaren en universiteiten. Zij benutten de data voor hun eigen diensten, producten en assets. Met de dienstverlening van MIVSP krijgen partijen een gezamenlijk platform om waarnemingen te doen op de Noordzee en krijgen zij de data krijgen die zij nodig hebben. Door meerdere partijen te bedienen worden kosten bespaard, wordt kennis en ervaring opgebouwd en wordt de rijkdom aan Noordzeedata zo goed mogelijk ontsloten.

Rijkswaterstaat als logische partner

Opdrachtgever voor MIVSP is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat verantwoordelijk is voor de uitrol van windenergie op zee. Rijkswaterstaat is opdrachtnemer. Om kosten te besparen en kennis en ervaring op te bouwen is het slim dat één centrale partij de sensoren inkoopt of in ontvangst neemt, test, plaatst, exploiteert en beheert. Rijkswaterstaat is hiervoor als beheerder van de Noordzee en als verantwoordelijke voor de infrastructuur van Nederland de meest logische partner. Rijkswaterstaat heeft goed zicht op hoe Nederland erbij ligt, verzamelt en deelt in dat kader dagelijks grote hoeveelheden data en kan de informatievoorziening op zee goed aansluiten op de bestaande datanetwerken en -verbindingen aan land.