CoP Noordzee

De Community of Practice (CoP) Noordzee is een netwerk van ondernemers, de overheid, onderzoeksinstellingen, NGO’s en topsectoren. Het doel van deze community is om een Duurzame Blauwe Economie stimuleren. Zoals het meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee, zowel in Nederland als in Europa. Bij de CoP Noordzee bijeenkomsten ontmoeten stakeholders elkaar, wisselen kennis en ervaring uit, nemen initiatieven en werken samen aan oplossingen. De CoP wil bijdragen aan het realiseren van de balans tussen de transities voor energie, het mariene ecosysteem en voedsel/visserij. 

Daarvoor gaat Rijkswaterstaat met verschillende partijen aan de slag om medegebruik mogelijk te maken, zowel binnen als buiten de windparken. Dit doen we in ons CoP netwerk door het delen van praktijkkennis en ervaring, het stimuleren van slimme innovaties en samenwerkingsprojecten van de grond te krijgen. De CoP Noordzee is een platform waar deze stakeholders elkaar ontmoeten op bijeenkomsten en op het digitale CoP platform. Dit alles binnen de Strategische Agenda Noordzee 2030, het Programma Noordzee 2022 - 2027 en in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bekijk de film waarin de CoP Noordzee wordt uitgelegd.

Beleidskaders

De CoP Noordzee vindt plaats binnen de  Strategische Agenda Noordzee 2030 , en het  Programma Noordzee 2022 - 2027 . Hierin staan de doelstellingen voor een duurzame blauwe economie uitgewerkt en zijn  Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)  opgenomen. Deze strategie is gericht op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu, waarbij tevens een duurzaam gebruik van de Noordzee wordt gegarandeerd.

De CoP is  aangesloten op reguliere beleidstrajecten, zodat kennis en innovatie over en weer uitgewisseld kan worden.  Sinds januari 2021 is er het  Noordzee Akkoord.  Dit Akkoord vormt samen met de internationale beleidsontwikkelingen en de Nationale Omgevingsvisie de basis voor de beleidsvoornemens uit het Programma Noordzee 2022-2027. Een onderdeel hiervan is de verkenning duurzame blauwe economie. Vanuit de CoP Noordzee is een meerjarige verkenning gestart, met als doel om de drempels voor samenwerken aan pilots van de nieuwe duurzame blauwe economieën weg te nemen.