Film Digitalisering Noordzee

De Digitalisering van de Noordzee is een noodzakelijke, maar complexe opdracht die aan vele facetten raakt. Om een beter inzicht te geven van wat de Digitalisering van de Noordzee behelst (en ook de mogelijkheden en kansen te laten zien) heeft het Offshore Expertise Centrum van Rijkswaterstaat een film laten maken die een beeld in vogelvlucht schets van wat de mogelijkheden van de Digitale Noordzee zouden kunnen zijn.

Bekijk de film