Digitale Noordzee

Digitalisering is volgens ons kabinet één van de belangrijkste succesfactoren voor groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Het is ook de sleutel tot het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Denk aan het duurzaam opwekken van energie, het schoon, veilig en efficiënt inrichten van mobiliteit of het zorgen voor voldoende, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Deze uitdagingen zijn op het Nederlandse deel van de Noordzee actueler dan ooit.

Het is een drukte van belang op de Noordzee

De Noordzee is één van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. Er lopen belangrijke scheepvaart- en vliegroutes en er liggen unieke natuurgebieden. Er wordt gevist en er wordt olie, gas en zand gewonnen. Er vinden militaire oefeningen plaats. Op de zeebodem liggen leidingen en kabels. En voor de kust verschijnen steeds meer windparken. 

Over de Digitalisering van de Noordzee

Digitalisering is volgens ons kabinet één van de belangrijkste succesfactoren voor groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Het is ook de sleutel tot het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Denk aan het duurzaam opwekken van energie, het schoon, veilig en efficiënt inrichten van mobiliteit of het zorgen voor voldoende, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Deze uitdagingen zijn op het Nederlandse deel van de Noordzee actueler dan ooit.

De Noordzee heeft grote economische en maatschappelijke waarde

De aan de Noordzee gerelateerde economische activiteiten leveren Nederland nu al ruim 24 miljard euro per jaar op. Dat is ongeveer vier procent van het Nederlandse bruto nationaal product. De Noordzee speelt een cruciale rol in de transities naar een duurzame blauwe economie en een duurzame energie- en voedselvoorziening. Hiermee levert de Noordzee een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de welvaart in Nederland en Europa.

Digitalisering als sleutel tot efficiënt, veilig en duurzaam gebruik van de Noordzee

Digitalisering maakt nieuwe activiteiten op de Noordzee mogelijk en zorgt ervoor dat bestaande activiteiten goedkoper, beter en veiliger kunnen plaatsvinden. De digitalisering van de Noordzee staat nu nog in de kinderschoenen, maar biedt grote kansen om transities te versnellen en oplossingen te vinden voor actuele maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en natuurherstel.