Vaartocht DT naar Hollandse Kust Zuid Alpha en Beta

Op maandag 8 april stapte het DT ’s morgens vroeg in Maassluis op de SC Amethyst van Sima Charters met de bestemming windpark Hollandse Kust Zuid. Een vaartocht op de Noordzee, georganiseerd door MIVSP met als doel een inkijkje te geven in de offshore wereld, het werkterrein van het project. Met het project MIVSP (Maritiem Informatievoorziening Service Punt) zorgt RWS in opdracht van EZK en I&W middels plaatsing van sensoren voor de data inwinning in en om de windparken op zee. Deze sensoren worden bevestigd op de substations van TenneT en op enkele windturbines en boeien. De data (nautisch, hydrologisch en meteorologisch en ecologisch) worden gedistribueerd aan een variëteit van afnemers, waaronder RWS zelf, TenneT, de windparkeigenaren, Kustwacht en KNMI.

Ruud de Pater, Floris van der Bas, Ton van Veen, Adriaan Schutte, David van Baarle, Ron Kolkman, Joyce Zegeling en Maartje Beltman

Tot op het laatste moment was het vertrek onzeker: de datum stond weliswaar al een half jaar gepland, maar als het weer niet meewerkt en de wind te sterk is, is uitvaren geen optie. Gelukkig troffen we een dag met zwakke wind en konden we vertrekken. Robert Keupers, Manager offshore van MIVSP, had naast het regelen van de boot alle voorbereidende maatregelen al getroffen: het vaarplan was ingediend, allerlei toestemmingen gevraagd – aan de Kustwacht om het windpark te mogen binnen varen, aan TenneT om aan de rand van de (500 meter) veiligheidszone stil te liggen voor uitleg en aan de windparkeigenaar Vattenfall om een ‘push-on’ uit te voeren bij een windturbine B3, waarop ook een nautische radar is geplaatst. Voor die gelegenheid gaf Robert - gehuld in veiligheidskleding en uitgerust met klimharnas voor de securitylijn en klimhaken en reddingsvest - uitleg over alles wat er bij komt kijken om bij de door MIVSP op een windturbine geplaatste radar te komen.  

Robert Keupers

Naast de aanvullende certificaten die sommige windparkeigenaren eisen hebben onze offshore collega’s sowieso al een basispakket aan zware trainingen gevolgd om offshore te mogen werken (climbing at heights, sea survival, manual handling, fire awareness, first aid, helicopter underwater escape training, VCA-VOL). Wanneer de offshore substations (OSS) van TenneT op zee worden geplaatst, zijn deze in de beginfase nog bereikbaar via een brug vanuit een jack-up barge (hotelschip) dat naast het OSS wordt gelegd. Later zijn de OSS alleen per schip bereikbaar en naar HKZ, een windpark relatief dicht bij de kust, is het toch al anderhalf uur varen. Ook moet er altijd een OIM-er (offshore installation manager)  en een OTS-er (offshore technical supervisor) van TenneT mee (en die zijn  schaars…). De overstap van het schip naar het OSS kan alleen op een veilige manier bij de golfhoogte van maximaal 1,50m. Kortom, bij een beheerperiode van 30 jaar betekent dat nogal wat.

Onderweg passeerden we boorplatformen (o.a. Q13a-A  waar proeven worden gedaan om waterstof te maken), ankerplaatsen voor schepen, werkschepen van de windparkeigenaar, een ferryboot, sleepboot, containerschip én een bruinvis. Maar de meeste aandacht ging uit naar de windturbines die als massieve reuzen (met tip hoogte van 200m) rondom ons uit het water rezen en de OSS van TenneT: HKZ Alpha en HKZ Beta. Het windpark heeft met 139 windmolens een capaciteit van 1,5 gigawatt: goed voor stroom voor anderhalf miljoen huishoudens. De ambitie van het kabinet richt zich op 21 gigawatt vermogen uit windenergie in 2030 en 70 gigawatt in 2050! De gevolgen hiervan voor alle andere functies en bestemmingen van de Noordzee zijn groot. De behoefte aan data en informatie is dan ook groter dan ooit en daar speelt RWS met het project MIVSP een centrale rol in. “Nuttig, nodig en leuk”, was het commentaar dan ook van onze directeur David van Baarle na afloop van de vaartocht.

David van Baarle en Robert Keupers