Koning Willem Alexander op bezoek in windpark Hollandse Kust Zuid -beta

Op 25 augustus 2022 bracht Koning Willem Alexander een werkbezoek op de Noordzee en ging o.a. bij het transformatorplatform van TenneT in het windpark Hollandse Kust-alfa (HKZ-Alfa) langs.

Beeld: © Patrick van Katwijk

Vanuit Rijkswaterstaat was Robert Keupers hierbij aanwezig, Interface Manager Offshore van het project Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP). Robert:” Waar TenneT in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het electriciteitsgrid aanlegt in de windparken op zee, is RWS verantwoordelijk voor de aanleg van het datagrid. Of anders gezegd: TenneT oogst de groene stroom en RWS oogst de data”. RWS wint deze data in middels een keur van sensoren die aan de mast of op het dek en jacket van het TenneT-platform worden geplaatst. Het gaat om ecologische, nautische en hydro meteo data die vervolgens in ruwe of verwerkte vorm door MIVSP wordt geleverd aan diverse partijen, waaronder naast TenneT bijvoorbeeld ook de Kustwacht, KNMI, windparkeigenaren en kennisinstituten. TenneT en RWS MIVSP zijn dus op meerdere manieren onlosmakelijk met elkaar verbonden”. 

Foto van Robert Keupers van Rijkswaterstaat
Robert Keupers, Rijkswaterstaat

Begin augustus hebben Robert en zijn collega’s van het Offshore team van MIVSP ervoor gezorgd dat de verbindingen van alle sensoren op HKZ-beta zijn aangesloten, getest en operationeel gemaakt. Op de werf in Antwerpen worden de laatste werkzaamheden verricht aan het platform en de sensoren voor het windpark Hollandse Kust Noord. Op het Offshore Expertise Centrum (OEC) in Stellendam, het test- en beheercentrum van MIVSP, hangt de mast alweer vol met de sensoren voor het windpark Hollandse Kust West-alpha. Voor elk windpark worden alle sensoren namelijk eerst op land getest, omdat de kosten van het werken op zee vele malen hoger zijn dan op land. Minister voor Klimaat en Energie in Nederland, Rob Jetten, legt het belang hiervan bij de opening van het Offshore Expertise Centrum in Stellendam in dit filmpje nog eens uit.