Een stap in de wereld van het offshore onderhoud – Augmented Reality & Remote Assistance

Het Traineeship van Rijkswaterstaat bestaat uit een groep hoogopgeleide starters die op allerlei plekken binnen Rijkswaterstaat en soms zelfs bij andere onderdelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de gang gaan. De afdeling Scheepvaartmanagement van de directie Ontwikkeling Services RWS (OSR SVM) van RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) was zo gelukkig een van de kandidaten aan de haak te slaan voor inzet binnen het project MIVSP (Maritiem Informatievoorziening Service Punt).

Annette van den Engel studeerde Climate Physics aan de Universiteit van Utrecht en Advanced Technology aan de Universiteit Twente en werkte aan haar scriptie bij het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Annette:  “Het mooie van het traineeship is dat je tegelijkertijd leert en werkt en op allerlei maatschappelijk relevante werkplekken rondkijkt. Mijn eerste traineeopdracht  bracht ik door bij RWS WVL, waar ik binnen het kennisprogramma zeespiegelstijging meewerkte aan afstemming van kennisvragen en modellering. Voor mijn tweede traineeopdracht heb ik gekozen een werkplek waar ik veelvuldig in aanraking kom met techniek en waarbij ik dichter werk op wat er nu concreet buiten gebeurt.”

Annette in een dry suite tijdens de offshore trainingen

In oktober is Annette begonnen aan haar tweede traineeopdracht bij OSR SVM. Ze werkt hier binnen het ‘condition based maintenance’ project van Simon van Aartsen dat kijkt naar slim onderhoud van de sensoren die op de substations van TenneT bij de windmolenparken op zee staan. Deze sensoren worden op zee geplaatst binnen het project MIVSP (Maritiem Informatievoorziening Servicepunt) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voordat de sensoren geplaatst worden op zee, is het belangrijk dat ze op land getest worden. Hiervoor is het OEC (Offshore Expertise Centrum) opgericht. Hier staan twee echte masten zoals ze ook op zee staan en worden alle sensoren zoals de nautische radar getest voordat ze op zee worden geïnstalleerd. Annette: “In de tweede week van mijn opdracht heb ik meteen een kijkje op het OEC kunnen nemen. Het is heel indrukwekkend om te zien hoe de bovenkant van het offshore substation is nagebouwd op land.” Om een eerste indruk te krijgen van het werk offshore is Annette mee geweest naar de offshore veiligheidstrainingen. Hier werd al snel duidelijk wat de gevaren en moeilijkheden zijn bij het werken offshore en waarom het belang zo groot is dat dit veilig en efficiënt kan gebeuren.

Naast het testen en plaatsen van sensoren is RWS ook verantwoordelijk voor het beheer van de sensoren en de datalevering aan stakeholders, zoals de Kustwacht. Het onderhoud dat hiervoor gedaan moet worden is kostbaar en vergt de nodige voorbereiding, omdat je niet even naar een platform op zee gaat. Je bent daarvoor afhankelijk van het weer en een heleboel andere factoren. En sowieso is offshore werk 10 keer zo duur als op het land. Slim omgaan met onderhoud kan veel geld besparen en kan uitval van de sensoren voorkomen. Dit betekent dat er binnen condition based maintenance gekeken wordt naar welke innovaties hierbij kunnen helpen. Annette gaat bekijken of de technieken augmented reality – virtuele informatie toevoegen aan over het reële beeld extra–  en remote assistance – via een camera een expert op land mee laten kijken met de monteur op zee – het onderhoud makkelijker en efficiënter kunnen maken.  Hierbij zal haar focus voornamelijk liggen op de implementatie van de techniek. Annette: “Om te kijken naar de mogelijkheden, willen we graag leren van wat er binnen RWS al is gedaan.”

Annette: “Ik ben positief verrast door hoeveel er naar innovatie wordt gekeken binnen de afdeling.”

Naast het in beeld brengen van wat mogelijk is om deze techniek te implementeren neemt Annette ook deel aan een pilot waarbij FEO-AR augmented reality maakt als hulp bij het onderhoud van een aantal sensoren. Annette: “De pilot is er om te zien wat er mogelijk is met augmented reality voor het onderhoud. Het is leuk om er zo concreet mee bezig te zijn en ik kijk nu al uit naar het resultaat. Mocht je zelf ook bezig zijn met een interessant project voor het slimmer onderhoud met behulp van augmented reality, remote assistance of een gerelateerde techniek neem dan zeker contact op!”

Meer informatie: annette.vanden.engel@rws.nl