Werken voor en met partners - Het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP)

Het Maritiem Informatievoorziening ServicePunt (MIVSP) plaatst sensoren op de platforms van TenneT voor de nieuwe windenergiegebieden op de Noordzee. Deze sensoren leveren een schat aan data op voor onder andere TenneT, KMNI en de Kustwacht. Ervin Ehlert, accountmanager van de CIV, over het succes van de samenwerking aan de hand van zes wedstrijdtermen:

Deelnemers

‘Bij Rijkswaterstaat CIV kwam een aantal jaar geleden een aanvraag binnen van Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het maken van kaarten voor het project Wind op Zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Twee collega’’s bij CIV Scheepvaartverkeermanagement zagen echter veel meer samenwerkmogelijkheden dan alleen die kaarten. Zij zijn toen met Zee en Delta, TenneT en later met EZK, in gesprek gegaan. En zo is het balletje gaan rollen.’

Voorbereiding

‘Het idee was om de platforms van nieuwe windenergie-gebieden in zee van TenneT vol te hangen met sensoren om daar data mee te verzamelen. Data om de Noordzee veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. De gedachte erachter is dat het efficiënter en goedkoper is wanneer één partij data verzamelt, analyseert en verspreidt voor alle partijen op de Noordzee. Die data is heel breed: van nautische sensoren voor monitoren van scheepvaart, en vogel- en vleermuisdetectie tot hydro- en meteosensoren, die water en wind meten. Voordat we begonnen, zijn eerst een aantal informatiesessies gehouden. Hier spraken we bijvoorbeeld met mensen van het loodswezen en het Havenbedrijf, om in te schatten welke informatiebehoefte zij hadden. En we bespraken of we op basis van een gezamenlijke behoefte en het delen van kosten dit project konden financieren.’

‘Onze succesformule? Oog houden voor de gezamenlijke belangen’ - Ervin Ehlert, accountmanager CIV (i-Partner)

Start

‘Dat laatste aspect was best een klus. We hebben het hier over een miljoenenproject. We hanteren als Rijkswaterstaat een open databeleid. Dat wil zeggen: data die wij met publiek geld inwinnen maken we zoveel mogelijk vrij toegankelijk voor iedereen. Maar het opzetten van MIVSP moest natuurlijk wel bekostigd worden. Na het in opdracht van EZK opstellen van een businesscase en veel overleg tussen EZK en IenW waren we eruit. We gingen het doen. In 2017 kregen we formeel de opdracht vanuit het ministerie van EZK. Het was de start van het grootste partnerproject bij RWS CIV. Alle partijen waren het erover eens: dit project is voor de BV Nederland een goeie zet.’ 

Wedstrijd

Om de afspraken in het Energieakkoord voor de uitrol van windenergie op zee zo voortvarend mogelijk na te komen is het zaak dat de windparken zo snel mogelijk na de vergunningverlening worden gebouwd en in gebruik genomen. ‘ TenneT is een bedrijf datwerkt daarom met harde afspraken werkt en hanteert strakke deadlines om claims te voorkomens hanteert. Het ministerie van IenW, dat de nautische sensoren financiert, en Rijkswaterstaat hebben een eigen werkwijze voor het financieren van de uitvoering van hun opgaven: veilig, leefbaar en bereikbaar. Bij opdrachtgever EZK staan juist de energietransitie en economische belangen voorop. In dit project werd al snel duidelijk dat iedereen andere belangen heeft en daarnaast ook nog een andere taal spreekt. Maar we heten niet voor niets ‘Werken voor en met partners’: we zijn  er als team in geslaagd Ik heb geholpen  om alle die partijen te verbinden door techniek te vertalen naar beleid, en politieke gevoeligheden te vertalen naar randvoorwaarden voor het project. Door het gezamenlijk belang te blijven benadrukken hebben we het project richting de eerste mijlpaaleindstreep kunnen trekken. Het succes van deze samenwerking komt mede doordat we rekening hebben gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. Tegelijkertijd zijn we onze eigen RWS belangen nooit uit het oog verloren.’

Hindernissen

‘Vanaf de start van het project stond er één datum rood omcirkeld in de agenda: 10 mei 2019. Dan zou het eerste platform, genaamd Borssele Alpha, naar zee worden gevaren. Dan moest ons werk klaar zijn, linksom of rechtsom. In mei naar zee, dat betekent dat de scope van alle sensoren in januari 2019 definitief klaar moest zijn. TenneT werkt volgens een heel strak schema en stuurt daar ook op, omdat het hoge boetes van de windenergie-exploitanten kan krijgen als het afspraken niet nakomt. Deze manier van werken, met zulke strakke deadlines, is voor ons binnen CIV niet nieuw. Maar het was soms heel lastig wanneer informatie van partners en leveranciers op zich liet wachten, of omdat de financiering nog niet rond wasformeel in de boeken stond. Gelukkig zat het projectteam van TenneT en Rijkswaterstaat wekelijks bij elkaar. Zo was iedereen op de hoogte van de stand van zaken en welke uitdagingen er nog lagen. Het was flink doorwerken, maar die deadline is gehaald.'

Finish

‘Voordat de sensoren op hun definitieve positie in de mast worden geplaatst op de werf waar TenneT zijn platforms laat bouwen, Voordat op de verschillende werven de Maritiem Informatievoorziening ServicePunt(en) worden gebouwd, worden deze eerst in een realistische proefopstelling getest door collega’s van het Offshore Expertise Centrum in Stellendam. Dit is een fysieke testlocatie aan wal waar collega’’s de de offshore systemen van de servicepunten op zee  testen. Bij de opening van dit centrum gaf de opdrachtgever van het ministerie ons een prachtig compliment: ‘Samenwerking gaat nooit vanzelf,’ zei hij, ‘maar het verliep in dit traject fijn én intensief’. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Het was soms even puzzelen, we begaven ons veelal op nieuw terrein. Maar inmiddels kan ik wel stellen dat we door deze samenwerking echt een strategisch partner op de Noordzee zijn geworden.’