Daar vaart ze..

Ook in coronatijd gaan de werkzaamheden in het kader van het programma Wind op Zee onverminderd door. Geheel volgens planning is op 30 maart om 09.10 uur vanuit de HSM-werf in Schiedam TenneT’s tweede transformator-platform, ‘Borssele Bèta (BSB), op een ponton via de Nieuwe Waterweg richting zee vervoerd.

Een kraanschip zal de topside op de onderbouw (jacket) plaatsen dat al op de locatie van de in aanbouw zijnde offshore windparken Borssele II, IV en V staat. Dit gigantische “stopcontact” zal de windenergie uit die windenergiegebieden ontsluiten en –vanaf september 2020- de opgewekte stroom naar het elektriciteitsnet aan land brengen.

Boordevol sensoren

In opdracht van het ministerie van EZK zorgt RWS via het project ‘Maritiem InformatieVoorziening ServicePunt (MIVSP). voor het inwinnen en het aan land brengen van de data die de voor de exploitatie van het windpark noodzakelijk zijn. Het platform is voorzien van een mast boordevol sensoren, onder andere nautische sensoren (radar en AIS), meteorologische systemen (voor wind, neerslag, wolken en temperatuur) en ecologische monitoringssystemen (voor vleermuizen). Naast TenneT en RWS zelf maken onder andere ook de Kustwacht, het KNMI en exploitanten van windparken gebruik van deze data.